LAGUNA DANĚK - STAVEBNÍ FIRMA

Služby

Pozemní stavby - rodinné domy na klíč, administrativní budovy, průmyslové stavby, rekonstrukce, zateplené fasády, vestavby a rekonstrukce bytových jader včetně návrhů, přístavby, pergoly.

Dopravní stavby - pozemní komunikace ze všech druhů krytů, chodníky, parkoviště, opravy a rekonstrukce komun., opěrné zdi, valy, ploty, stěny apod.

Vodohospodářské stavby - přípojky kanalizace, přípojky vodovody, bazény, jímky, ČOV, rekonstrukce těles a pod.

Bourací práce - demolice, bourací práce, podchycování konstrukcí.

Zemní práce - provádíme výkopové práce, bourání při vykopávkách, doprava výkopku.

Zahradní architektura - oplocení, terasy, chodníčky, zahradní schodiště, zídky a pod.

Městská architektura - stavby městské architektury, parku, chodníků, atipických prvků.

Speciální stavby - členité sádrokartonové kce., schodišťové kce., sedvičové fasády, krby, a pod.

Projektové práce - stavební projektové práce, projekce speciálních kcí.

Vizualizace3D - vizualiace, pohledy, průlety, foto-vizualizace.

Rozpočtářské práce - tvorba výkazů výměr, rozpočtů v ceníku URS a RTS nebo kalkulací.

Stavební dozor - stavební dozor investora prováděný aut. technikem ČKAIT (česká komota autorizovaných inženýrů a techniků)

Technické poradenství ve výstavbě - technická pomoc